De wereld van de elektrische installaties is constant in ontwikkeling, zowel wat betreft de klassieke elektrische installatie als wat betreft de geautomatiseerde domotica installatie volgen de evoluties elkaar in sneltempo op.

Naast een moderne elektrische installatie komen ook fotovoltaïsche zonnepanelen, vraaggestuurde mechanische ventilatie, security en beeldtechnieken de laatste jaren steeds meer aan bod.

Ecologisch verantwoorde systemen en energiebesparende maatregelen zijn de peilers voor de installaties van de toekomst. Daarnaast blijven ook de comfortfuncties explosief toenemen, denk maar aan….

In dit alles speelt uw elektrisch installateur een zeer belangrijke rol, Elektro-Cox BVBA behartigt uw belangen op elektrisch vlak en streeft naar een goede opvolging van begin tot einde.

Elektro-Cox BVBA is als bedrijf constant op zoek naar de nieuwste technieken en mogelijkheden teneinde zelfs in de meest complexe situaties de juiste oplossing voor te stellen waarbij steeds rekening wordt gehouden met de wensen van de klant.

Daarnaast streeft Elektro-Cox BVBA ernaar om samen met bouwheer en architect een volledig pakket aan te bieden van basiselektriciteit tot LED verlichting, alarm en camerabewaking, ventilatie, zonnepanelen, etc…  en dit zowel voor de residentiële markt als de kleine industrie.

Ing. Jochen Cox

Zaakvoerder Elektro-Cox BVBA