Ventilatie

Doordat de hedendaagse woningen alsmaar beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt worden, is de noodzaak om goed te ventileren steeds belangrijker geworden.  Volgende redenen kunnen hiervoor aangehaald worden:

  • Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit. Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt lucht muf en onaangenaam.
    Voldoende aanvoer van zuurstof door ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van mens en huisdier. Het bevordert ook de goede werking van verbrandingstoestellen en verlaagt de kans op CO-vergiftiging door die toestellen.
  • Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen ...
    Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren, allergieën; en wordt condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
  • Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, krijgen door ventilatie geen kans om daar te blijven en zich op te stapelen.

Elektro-Cox BVBA kan u 2 soorten van ventilatiesystemen aanbieden, namelijk het C+ systeem met mechanische afvoer en natuurlijke aanvoer, ofwel het D-systeem met warmteterugwinning waarbij zowel de aanvoer als de afvoer van lucht mechanisch verloopt.

Als RENSON C+ EVO certifiëd installer kan u op ons rekenen voor de installatie en het onderhoud van uw C+ ventilatiesysteem. Van al de C+ systemen op de markt is het RENSON HEALTHBOX C+ evo systeem veruit het beste zowel op gebied van E-peil punten als op het gebied van energiebesparing.

http://www.renson.be/Systeem-C+-EVO-Belgie.html

Indien er gekozen wordt voor ventilatie met mechanische aanvoer en afvoer, dan opteren wij voor het D-systeem met warmteterugwinning. Dit systeem zorgt ervoor dat de koude aangezogen lucht eerst wordt opgewarmd door de warme afgevoerde lucht om zo de warmteverliezen tot een minimum te beperken.

Ook voor het onderhoud van uw systeem kan u een beroep doen op ons. Dit onderhoud wordt  al te makkelijk vergeten maar is minstens even belangrijk als een goede installatie. Het correct onderhouden en respecteren van de filterintervallen zijn noodzakelijk  zijn voor de correcte werking van het systeem.

Wij werken steeds met Soler en Palau als leverancier voor het D-systeem.

Voor meer info over het D-systeem : http://www.soler-palau.be/_nl/pdf/habitat/IDEO-HR-325.pdf